Legal information

Ansvarig utgivare: Kirsten Nyland, Acting General Manager, Marknadsbolaget Sverige, Fresenius Kabi AB
Webbmaster: Eva-Stina Lindell
E-post: fornamn.efternamn@fresenius-kabi.com

Rätt till användning och registrering

Fresenius Kabi AB har upphovsrättsligt skydd av denna webbplats (©). Fresenius Kabi AB ger dig full rätt att kopiera det material som publiceras på webbplatsen för privat, icke kommersiellt bruk, men endast om källan anges. Samtliga produktnamn som nämns på sidorna, oavsett om de förekommer med ® eller ej, är varumärken som ägs av Fresenius Kabi.

I avsikt att förbättra servicen för användarna registrerar Fresenius Kabi besök på webbplatsen för statistisk bearbetning. Uppgifter om besök kommer inte att användas av eller utlämnas till utomstående för annat ändamål.

Undantag från ansvar

Vi har sammanställt och kontrollerat vår webbplats med stor omsorg. Den utökas och uppdateras kontinuerligt. Vi kan ändå inte acceptera något ansvar för dess korrekthet och fullständighet. Vi ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbsidor, till vilka vi tillhandahåller länkar eller på annat sätt bereder tillträde. Att vissa hyperlänkar listas på våra webbsidor skall inte ses som en rekommendation av dessa. Den information som finns tillgänglig på sådana sidor har inte kontrollerats av oss och vi står inte bakom denna information.

Affärs- och produktinformation

Den information som tillhandahålls på dessa webbsidor är avsedd att utgöra allmän information om vårt företag. Den skall inte ses som en ersättning för affärsmässig, medicinsk eller professionell rådgivning.

Uppgifter om läkemedel får inte läggas till grund för förebyggande eller botande medicinsk behandling utan ordination av behandlande läkare. De läkemedel som finns presenterade på webbsidorna är godkända av Svenska Läkemedelsverket för användning i Sverige på de indikationer som anges i produktresumé eller FASS. De får inte föreskrivas eller användas i annat land utan kontroll mot där gälllande reglering.
Information om läkemedel och deras användning är endast tillgänglig för svensk hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med rådande svensk lag, EU-direktiv och branschorganisationens regler.

Personuppgiftslagens tillämpning på denna webbplats

Sekretesspraxis
Fresenius Kabi AB arbetar för att din integritet ska vara bibehållen på Internet. Vi publicerar därför här vår sekretesspraxis som anger hur din personliga information behandlas. Vi kommer att löpande förändra detta dokument och det är därför lämpligt att du läser det igen, åtminstone en gång i månaden eller oftare om du frekvent besöker vår webbplats.

Registrering

När du lämnar uppgifter till oss sparar vi i vissa fall information om:
Ditt namn
e-postadress
Arbetsplatsadress (om du tillhör sjukvårdens personal)
Ämnesområde
Vilken litteratur du har beställt

Vilka kan ta del av informationen?

Informationen på individnivå är i första hand till för Fresenius Kabi AB. Generella demografiska sammanställningar och liknande som är avidentifierad information kan lämnas till andra externa partners.

IP-nummer

Fresenius Kabi AB samlar in IP-adresser. En IP-adress används för att identifiera din dator på Internet. Vi använder IP-adresserna till systemadministration.

Information via e-post

Information via e-post kan skickas till dig om du har fyllt i din e-postadress. Om du inte längre önskar sådan information eller om du vill anmäla dig för att få sådan information, kan du meddela detta via vår kontaktsida och/eller avregistrera dig från våra nyhetsbrev via en länk.

Onödig information

Vi eftersträvar att endast samla in sådan information som är av värde för vår verksamhet och kommer aktivt att gallra bort sådan information som över tiden blivit ointressant för detta syfte.

Avregistrering

Om du vill avregistrera dig ska du göra det genom ett e-brev via vår kontaktsida. Prenumererar du på våra nyhetsbrev räcker det med att du avregisterar dig via länken som inkluderas i nyhetsbrevet. Avregistrering ur våra databaser tar normalt inte mer än två veckor. Information om dig kan dock finnas lagrad i våra säkerhetskopior i upp till ett år. Dessa säkerhetskopior används dock endast i undantagsfall, exempelvis om vi drabbats av brand eller översvämning eller våra servrar har kraschat av annan anledning.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad dessa cookies används till
  • Hur du undviker cookies

På denna webbplats används cookies för bl a för formulärhantering, log in och för att söka lediga tjänster. Du kan läsa mer om våra cookies och vad de används till under sidan integritet.

Personuppgiftsombud

Vårt personuppgiftsombud är Patrik Lindmark.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du kan använda vår kontaktsida.


Välkommen till Fresenius Kabi

Produktinformationen på denna webbplats är anpassad för vårdpersonal i Sverige. Genom att klicka OK nedan så kommer du in på webbplatsen.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som användare. De cookies som lagras avser statistik, formulär och vid inloggning. Du kan läsa mer om våra cookies under integritet.

  • Norway Denmark Finland