Våra utbildningar

Fresenius Kabi arrangerar årligen kurser för vårdpersonal inom klinisk nutrition och infusionsterapi. Vi erbjuder allt från internatkurser, seminarier, webinars och interaktiva utbildningar.
Kurserna ges både i Sverigen, Norden och internationellt. Vi ser på oss själva som ett kunskapsföretag inom klinisk nutition.

Till vem vänder sig våra utbildningar?

Vår utbildningsverksamhet vänder till våra huvudmålgrupper; dietister, läkare, sjuksköterskor och apotekare. Vi vänder oss främst till vårdpersonal som arbetar bland annat inom kirurgi, anestesi, IVA, pediatrik.

Tillsammans skapar vi ett kunskapsforum

Inom Fresenius Kabi har vi en gedigen kunskapsbas inom klinisk nutrition och infusionsterapi. Men mycket av den viktiga kunskapen om nutrition och infusionsterapi finns ute i den kliniska vardagen på sjukhusen. Vi har dagligen kontakt med personal på sjukhus och apotek samt inom hemsjukvården eftersom vi tycker att det är viktigt att arbeta tillsammans och utifrån diskussion komma fram till lösningar som passar var och en, men som samtidigt kan vara till nytta för andra. Vi ser därför gärna att våra kunder delar med sig av sina erfarenheter till varandra. Detta arbetssätt är en av hörnstenarna i vår utbildningsverksamhet. 

Vi använder oss av en rad svenska och internationella experter från kliniker som föreläsare och diskussionspartners på våra kurser och seminarier. På så sätt vet vi att innehållet speglar den senaste vetenskapliga och kliniska utvecklingen. Deltagarnas aktiva roll i utformning och genomförande av utbildningarna säkerställer att den kunskap som förmedlas har relevans för deras arbetssituation. Därmed kommer kunskapen också att gagna patienterna. Diskussion och debatt är med andra ord viktiga inslag i vår utbildningsverksamhet.


"Att så kunskapens frö"

Välkommen till Fresenius Kabi

Produktinformationen på denna webbplats är anpassad för vårdpersonal i Sverige. Genom att klicka OK nedan så kommer du in på webbplatsen.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som användare. De cookies som lagras avser statistik, formulär och vid inloggning. Du kan läsa mer om våra cookies under integritet.

  • Norway Denmark Finland