ENLock blir ENFit

Bakgrund

För att göra det ännu säkrare för patienter att få sondnäring, introducerar Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) en ny global standard för enterala kopplingar, ENFit. ENFit är under bearbetning för att bli en ISO-standard (ISO 80.369-3) och omfattar enterala aggregat, sprutor och sonder.

ENFit-systemet kommer därmed ersätta ENLock. 

Tidsram

Steg 1 - dec15/jan16: Införande av övergångsaggregat (med ENFit-koppling och avtagbar ENLock-adapter). Konvertering klar.
Steg 2 - feb-mars 2016: Införande av enterala sprutor med ENFit-koppling. Konvertering klar.  
Steg 3 - Q1 2017: Införande av enterala sonder med ENFit-koppling
Se status!
Steg 4 - Q3 2017 (när hela sortimentet är konverterat): Övergångsaggregaten ersätts av ENFit-aggregat. 

Under konverteringsperioden kommer det finnas ett antal adaptrar tillgängliga för alla typer av kopplingar. Här hittar du en sammanställning över tillgängliga adaptrar. 

 

3-stegs plan för övergång till ENFit

 

ENLockadapter Steg 1

Övergångsaggregatet kommer att ha en fast ENFit-koppling och en avtagbar ENLock-adapter (se bild) för att passa till de nuvarande sonderna med ENLock. Kopplingen till sondnäringsförpackningen kommer vara ENPlus.

 

Steg 2 ENFit-spruta

Orala sprutor, ENLock- och LuerLock-sprutor passar inte till det nya ENFit systemet. Nya enterala sprutor med ENFit-koppling införs för att kunna administrera medicin, spola sonden samt ge sondnäring som bolusdos.

 

Steg 3

 
I steg 3 kommer alla sonder att konverteras till ENFit. När denna konvertering är klar kommer övergångsaggregaten med ENLock-adaptern inte längre att behövas. Då kommer nya ENFit-aggregat ersätta övergångsaggregaten.

 

 

 

Övergångsaggregat

Övergångsaggregat ENFit

ENFitkoppling och medföljande adaptrar:

Medicinport och medföljande adapter:
 

 

Övergångsaggregaten som införs under dec/jan får nya artikelnummer/varunummer. Här hittar du hela konverteringslistan.


Välkommen till Fresenius Kabi

Produktinformationen på denna webbplats är anpassad för vårdpersonal i Sverige. Genom att klicka OK nedan så kommer du in på webbplatsen.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som användare. De cookies som lagras avser statistik, formulär och vid inloggning. Du kan läsa mer om våra cookies under integritet.

  • Norway Denmark Finland