Vanliga frågor

Enteral nutrition

 • Kosttillägg

  Vad avses med "komplett" kosttillägg?

  Svar: Komplett innebär att kosttillägget innehåller fett, protein, kolhydrater och alla nödvändiga mikronutrienter i tillräckliga nivåer för att man ska kunna leva på det som enda näringskälla förusatt att produkten ges enligt dosering på förpackning och utifrån personens behov.  

  Har Fresenius Kabi speciellt utvecklade näringsdrycker för barn?

  Svar: Ja. Frebini energy Drink och Frebini enery fibre Drink är speciellt framtagna till barn i åldrarna 1-12 år. Mer information

  Finns det något mjölkproteinfritt kosttillägg?

  Svar: Ja, ProvideXtra är ett klart kosttillägg som är fritt från mjölkprotein. Mer information

  Har ni laktosfria kosttillägg?

  Svar: Kosttillägget ProvideXtra Drink är helt laktosfri, övriga kosttillägg är låglaktoshaltiga. Mer information

  Har Fresenius Kabi något kosttillägg med krämig konsistens?

  Svar: Ja, Fresubin Crème som finns i fem smaker. Mer information. Även Fresubin YOcrème (yoghurtliknande och syrlig) och Fresubin dessert fruit (fruktbaserad och syrlig) är kosttillägg med krämig konsistens. Utmärkta att använda vid dysfagi men även för den som vill ha variation i smak och konsistens.

  Har ni glutenfria kosttillägg? 

  Svar: Alla våra kosttillägg och sondnäringar är kliniskt fria från gluten.

  Kan man dricka Fresubin Energy DRINK med jordgubbssmak om man är allergisk mot jordgubbar?

  Svar: Ja, det går bra. Den innehåller inga riktiga jordgubbar eller jordgubbsextrakt. Den innehåller endast smakämnen, eller sk natural flavouring.

  Hur lång är hållbarheten på kosttillägg?

  Svar: Våra näringsdrycker har en hållbarhet mellan 9-15 månader från produktionsdatum. Se hållbarhetslista. Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp högst 24 tim och ca 4 timmar i rumstemperatur.

  Kan man frysa era kosttillägg?

  Svar: Ja, alla våra kosttillägg kan frysas, utom Fresubin dessert fruit, Fresubin 5 kcal Shot, ProvideXtra Drink och Fresubin thickened (stage 1 och 2). Ta gärna ut produkten en liten stund innan den ska serveras. Se våra recept för mer inspiration.

  Kan man värma era kosttillägg?

  Svar: Det går bra att värma våra kosttillägg, dock ej över 60 grader. Om drycken kokar så förstörs vitaminerna och detsamma gäller själva emulsionen, man brukar säga att emulsionen "spricker". Ungefär som en dressing med olja och vinäger som skär sig.

  Kan man dricka ProvideXtra Drink äpple om man är allergisk mot äpple?

  Svar: ProvideXtra Drink innehåller äpplejuice därför bör man inte dricka denna om man är överkänslig/allergisk mot äpple.. De övriga smakerna baseras även de på juice från frukter/bär vilket gör att bör undvikas om man är allergisk mot de frukter eller bör som ingår i produkten.

  Går ProvideXtra Drink att använda pre operativt?

  Svar: ProvideXtra Drink går bra att använda som kolhydratuppladning inför planerade operationer. ProvideXtra Drink defineras som en klar dryck. Mer information.

  Går Fresubin Jucy Drink använda pre operativt?

  Svar: Nej. Fresubin Jucy Drink är en fettfri dryck men klassas inte som en klar dryck enligt riktlinjer från Svensk Föreing för Anestesi och Intensivvård, då den innehåller mjölkprotein. Mer om Fresubin Jucy Drink.

  Hur många msk pulver är det i en Calshake-påse?

  Svar: Det är 10 msk per påse. Mer om Calshake.

  Hur mycket mjölk behövs per msk Calshake-pulver?

  Svar: 4,2 msk blandas per dl mjölk. Om man blandar en hel påse Calshakepulver fyller man shakern till 420 ml, vilket är graderat på utsidan.

  Hur ska Calshake förvaras?

  Svar: Rumstemperatur eller svalare (inte mer än 25 grader).

  Är era enterala produkter halal- och kosher godkända?

  Svar: Ja, alla våra sondnäringar och kosttillägg (utom Calshake) är halal- och koshercertifierade. Pdf med halalcertifierade och koshercertifierade produkter.

  Innehåller era enterala produkter genmodifierade ingredienser, GMO?

  Svar: Nej, inga kosttillägg innehåller några GMO ingredienser.

 • Sondnäring

  Finns det någon mjölkproteinfri sondnäring?

  Svar: Sondnäringen Fresubin soya fibre är helt fri från mjölkprotein. Mer information

  Har ni någon laktosfri sondnäring?

  Svar: Fresubin soya fibre är helt laktosfri, men alla våra andra sondnäringar har mycket låg laktoshalt.

  Har ni glutenfria sondnäringar?

  Svar: Alla våra sondnäringar är glutenfria.

  Hur är hållbarheten för sondmaten?

  Svar: Öppnad easybag-påse kan förvaras i kylen i 24 timmar och/alt 24 timmar i rumstemperatur i slutet system. Byt sondmatningsset efter 24 timmar eller om man bryter det slutna systemet, dvs tar bort aggregatet från patient eller påse.

  Kan man få sondnäring om man är fiskallergiker?

  Svar: Det finns inga rapporterade fall av allergiska reaktioner på detta. I de flesta fall är det fiskproteinet som man reagerar på, och fiskoljan i vår sondnäring är helt renad från fiskprotein.

  Kan man tillsätta läkemedel till sondmaten?

  Svar: Vi rekommenderar inte tillsatser av läkemedel eller andra substanser till våra sondnäringar eftersom detta lätt påverkar sondnäringen i form av klumpar eller utfällningar. Vill man ge extra elektrolyter rekommenderar vi att göra det genom T-kopplingen på Varioline-aggregatet eller genom att koppla bort påsen. Om detta görs måste man spola sonden ordentligt efteråt.

  Är era sondnäringar halal- och kosher godkända?

  Svar: Ja, alla våra sondnäringar och kosttillägg är halal- och koshercertifierade. Pdf med halalcertifierade och koshercertifierade produkter.

  Innehåller era sondnäringar genmodifierade ingredienser (GMO)?

  Svar: Nej, inga sondnäringar innehåller några GMO ingredienser.

 • Nutritionspump och sonder

  Måste droppkammaren på Varioline med pumpslinga hänga eller är det ok att den ligger vid användning?

  Svar: Det måste vara lite lutning på droppkammaren så det inte kommer in luft i slangen (då larmar pumpen).

  Kan man vistas ute på vintern med Applixpumpen i ryggsäck?

  Svar: Driftstemperaturen är +13 grader till +40 grader. Pumpen bör inte vistas i kylan utan ryggsäck med någon typ av värmekälla. Då kan man vistas ute i kortare perioder beroende på utomhus temperatur och värmekällan i ryggsäcken.

  Måste Applixpumpen vara lodrätt vid användandet?

  Svar: Pumpen är inte lägesberoende, vilket innebär att den kan ligga hur som helst. Det är dock viktigt att det inte finns någon "knick" på aggregatet.

  När ska man kassera ett sondnäringsaggregat?

  Svar: Aggregatet är en produkt för engångsbruk. Aggregatet kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

  Hur länge kan en PEG sitta?

  Svar: Det är alltid de lokala hygienföreskrifterna som gäller, men de kan sitta i flera år, därefter sker en materialutmattning.

  Hållbarhet för sonder?

  Svar: De är alltid de lokala föreskrifterna som gäller, men upptill 6 veckor kan de sitta, därefter sker en materialutmattning.

  Hållbarhet för knappar?

  Svar: De är alltid de lokala föreskrifterna som gäller, men upp till 3 månader kan de sitta, därefter sker en materialutmattning.

  Hur kan man se vilken storlek det är på PEG:en?

  Svar: Genom att titta på fixeringsplattan, märkt med text men även via färgkodning. Lila-ch 20, Blå-ch 15, Gul-ch 9.

  Ska man spola en inaktiv PEG?

  Svar: Spola katetern dagligen med 20-50 ml vatten när den inte används. Anpassa mängden vatten till storlek och längd. Det gäller särskilt barn.

Parenteral nutrition

 • Trekammarpåsar

  Vilken typ av fett innehåller SmofKabiven?

  Svar:
  S = sojabönsolja, 30%
  M = MCT, eller medellånga triglycerider, som kommer från kokosolja, 30%
  O = olivolja, 25%
  F = fiskolja, 15%

  Vilken typ av aminosyralösning innehåller SmofKabiven?

  Svar: Aminoven 10%.

  Vad är skillnaden på 3-kammarpåsarna för central infart och för de med perifer infart?

  Svar: Skillnaden är osmolaliteten (koncentrationen i en vätska uttryckt i milliosmoler av lösta partiklar per kg vatten (mosm/kg) dvs lägre osmoslalitet och mer vätska i perifer.

  Kan man ge StructoKabiven/Kabiven/SmofKabiven Perifer i central ven?

  Svar: Ja, men inte tvärtom, dvs Kabiven i perifer ven pga osmoslaliteten.

  Innehåller Fresenius Kabis trekammarpåsar mjölkproteiner?

  Svar: Nej. De är gjorda på ägg- och sojaproteiner.

  Innehåller 3-kammarpåsarna laktos?

  Svar: Nej, produkten innehåller ej laktos.

  Kan man ge Kabiven/StructoKabiven/SmofKabiven till en person som har sojaproteinallergi?

  Svar: Man bör vara väldigt försiktig med det, se Fass.

  Vad är hållbarheten för 3-kammarpåsen med tillsatser som gjorts på avdelning?

  Svar: Lösningen är kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar. Tillsatser görs omedelbart före infusionsstart.

  Kan Fresenius Kabis 3-kammarpåsar förvaras på vätskevagnar på avdelning eller måste de ligga i sin kartong?

  Svar: Ytterpåsen är syretät och skyddar lösningen/infusionspåsen från syre. Syretätheten är väl kontrollerad under och efter tillverkning. Baserat på dessa testresultat kan man förvara våra 3-kammarpåsar (SmofKabiven, StructoKabiven, Kabiven) utan sin ytterkartong, dvs exempelvis på vätskevagn.

  Om man råkar öppna en svets eller två och kommer på att man inte behöver påsen. Kan man spara den och hur länge?

  Svar: Påsen kan sparas/förvaras utan ytterpåse i 48 timmar i kylskåp och 24 timmar i rumstemperatur.

  Kan man frysa 3-kammarpåsarna?

  Svar: Nej, den oblandade påsen ska förvaras i normal rumstemperatur. Om de tre kamrarna är blandade och påsen ej används omedelbart är användaren ansvarig för att lagringstider och förhållanden före användning (normalt inte längre än 24 timmar i 2-8 grader C) iakttas. Från det att den blandade emulsionen inte längre förvaras i 2-8 grader C skall infusionen vara avslutad inom 24 timmar. Efter slutförd infusion skall eventuellt kvarvarande infusionsvätska kasseras.

  Kan man värma 3-kammarpåsarna?

  Svar: Ska förvaras i normal rumstemperatur. Bör ej värmas.

  Hur länge håller 3-kammarpåsen när man tagit bort ytterpåsen?

  Svar: Utan ytterpåse håller de i 24 timmar i rumstemperatur. Med ytterpåse har påsen en hållbarhet på 24 månader i rumstemperatur.

  Innehåller 3-kammarpåsarna ftalat?

  Svar: Nej, de är ftalatfria.

  Innehåller 3-kammarpåsarna konserveringsmedel?

  Svar: Nej, de innehåller inget konserveringsmedel.

 • Fettemulsioner

  Kan man ge Omegaven peroralt?

  Svar: Ja, men det smakar inte gott.

  Kan man tillsätta Soluvit och Vitalipid till Omegaven?

  Svar: Ja, det går bra.

  Kan man tillsätta Tracel/Peditrace till Omegaven?

  Svar: Nej, det går inte. pH-värdet förändras.

  Kan Structolipid ges till äggallergiker?

  Svar: Risken för en reaktion är mycket liten och det gäller även för allergi mot sojabönor. Är patienten allergisk mot dessa ämnen, rekommenderar vi försiktighet vid infusion och att allergitesta patienten.

  Är det konserveringsmedel i Intralipid?

  Svar: Nej! I Intralipid ingår naturligt tokoferoler som fungerar som konserveringsmedel.

  Får Intralipid frysas?

  Svar: Nej, Intralipid för inte förvaras kallare än +2 grader.

  Hur lång är hållbarheten för Intralipid om ytterpåsen tagits bort?

  Svar: 48 timmar.

 • Aminosyralösningar

  Vad ska man använda när Vamin Glukos utgår ur sortimentet?

  Svar: Vamin 14 EF eller Vamin 18 EF. Ranger kan fås via vår kundservice.

  Vad gäller för dosering av Dipeptiven?

  Svar: Dosering per dygn: 1,5-2,5 ml Dipetiven/kg kroppsvikt (motsvarande 0,3-0,5 g N(2)-L-alanyl-L-glutamin per kg kroppsvikt). För en patient på 70 kg motsvarar detta 100 till 175 ml Dipeptiven.

 • Tillsatser

  Kan Vitalipid förvaras i rumstemperatur?

  Svar: Vitalipid kan förvaras, ljusskyddad i kartongen, i rumstemperatur upp till +25 grader C hela hållbarhetstiden ut. Kan även stå svalt i tex ett kylskåp, det förändrar inte hållbarheten.

  Vad händer med hållbarheten på Vitalipid Adult och Infant när kylskåpet gått ner till – 6 grader?

  Svar: Skall kasseras, emulsionen får ej frysas pga att emulsionen spricker och vatten och oljefasen delar sig helt eller så bildas det stora oljedroppar.

  Kan man blanda Soluvit, Vitalipid och Tracel i samma spruta när man gör tillsatserna?

  Svar: Nej, det rekommenderar vi inte. Det kan orsaka nedbrytning av vitaminerna och även fettet kan påverkas. Vitalipid kan användas för att lösa Soluvit. Ta en ny spruta för att dra upp Tracel. Vi rekommenderar ordningen SVT (Soluvit, Vitalipid, Tracel). Däremot kan Natriumklorid och Kaliumklorid blandas med Tracel.

  Vad är hållbarheten för 3-kammarpåsen med tillsatser som gjorts på avdelning?

  Svar: Lösningen är kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar. Tillsatser görs omedelbart före infusionsstart.

Desinfektion

 • Descutan

  Vad innebär en dubbeldusch?

  Svar: Fresenius Kabi följer de rekommendationer som ges av Socialstyrelsen, vilket innebär minst 3 dubbelduschar före operation (Se deras skrift; "Att förebygga vårdrelaterade infektioner").

  Vid varje dubbeldusch går det två svampar. Skölj av dig, ta en svamp och tvätta av dig, skölj av dig igen, sedan tar du direkt en ny svamp och gör om proceduren. Detsamma för schampot. Då har du gjort en dubbeldusch (ska göras vid samma tillfälle). För vidare tvättinstruktioner - läs vidare om Descutan under produktsidorna.

  Varför innehåller förpackningen 4 st svampar och 4 st schampopåsar?

  Svar: För att minska riskerna för infektion i operationssåret skall du vid tre tillfällen tvätta hela kroppen och håret före operation (enligt Socialstyrelsens rekommendationer, ref: skriften "Att förebygga vårdrelaterade infektioner"). 
  Vi har tagit fram en förpackning som uppfyller detta behov med utgångspunkt att de två första tvättarna vanligen görs i hemmet och den sista på sjukhuset.

  Kan man använda Descutan om man är allergisk mot klor?

  Svar: Ja, det går bra. Kloret är bundet i molekylen.

  Är Descutan och dess förpackning steril?

  Svar: Nej. Förpackas i en ren miljö, men produkten är ej klassificerad som steril, dvs svampen är ej steril.

  Innehåller descutansvampen latex?

  Svar: Nej, det finns inget latex i svampen.

 • Klorhexidin

  Kan man använda 0,5 mg/ml Klorhexidin vid sårspolning?

  Svar: 0,2 mg/ml är det vanliga men det går även att använda 0,5 mg/ml.

  Finns det konserveringsmedel i klorhexidin?

  Svar: Nej.

  Vilken plast är flaskan tillverkad av?

  Svar: Polyetylen. High density.

  Vad innehåller färgad klorhexidinsprit?

  Svar: Färgad klorhexidinsprit innehåller Fenol Röd, denna är jodfri.

  Vad är det för skillnad på färgad klorhexidinsprit och vanlig?

  Svar: Enda skillnaden är färgen (Fenol Röd) som är tillsatt för att minska risk för förväxlingen samt att man ska se vilka områden som tvättats.

  Hur mycket sprit innehåller Klorhexidinsprit?

  Svar: Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5mg/ml innehåller 70% v/v etylalkohol (etanol) och dödar bakterier och vissa virus.

  Var får jag tag på dospumpar till klorhexidinsprit?

  Svar: Scandinavian Dispencer products säljar numer dospumparna till Klorhexidin. Tfn 026-99730, fax 026-99731, info@sdp.se. Minimibeställning på dospumparna är 12 st.

Vätsketerapi

 • Spolvätskor

  Vad lång hållbarhet är det på era spolvätskor?

  Svar: Hållbarheten står på flaskan, det gäller oöppnad i rumstemperatur.
  Vid kirurgi - omedelbar användning. Vid annan användning (renrutin) gäller 24 timmar.

  Hur länge kan Octavia förvaras i värmeskåp?

  Svar: Den går att förvara i värmeskåp upp till 40 gr C i 6 månader och kan även värmas i microugn upp till samma gradantal. Detta gäller oöppnade förpackningar. Öppnad förpackning bör användas inom 24 timmar.

 • Infusion/Injektion

  Förvaring och hållbarhet för våra Freeflexpåsar (100, 250, 500 och 100 ml - För mer information - se vårt faktablad.

  Kan man förvara freeflexpåsarna i värmeskåp?

  Svar: Ja, det går bra. 50 och 100 ml påsen går att förvara 2 månader i värmeskåp. 250, 500 & 1000 ml i 3 månader. Ytan i förhållandet till volymen är större på de små volymerna, därför är "genomsläppligheten" relativt större.

  Förkortas hållbarheten när FreeFlex förvaras i värmeskåp?

  Svar: Ja, för varje månad påsen ligger i värmeskåp förkortas livslängden med 8 mån. Dvs har man förvarat påsen i värmeskåp 2 mån måste man dra bort 16 månader från utgångsdatum.

  Hur länge kan man förvara Freeflex i värmeskåp vid övertrycksinfusion?

  Svar: Påsen ska ej ha förvarats längre än 1 månad i värmeskåp.

  Kan man frysa Free-Flex påsen?

  Svar: Ja, påsen går att frysa ner till –22 grader C.

  Varför blir glukoslösningar ibland gulfärgade?

  Svar: Vid autoklaveringen av Glukos, kan på grund av värmen en nedbrytningsprocess ske, detta är mest tydligt i buffrade glukoslösningar som Rehydrex, där pH ligger mellan 5-6. Dessa nedbrytningsprodukter är ofarliga och analyseras på Haldenfabriken innan produkten frisläpps.

  Vad brukar pH för glukos ligga på?

  Svar: Olika för varje batch. PH-värdet på Glukos måste ligga mellan 4,0 till 5,5, men våra lösningar brukar alltid ligga mellan 4,2-4,6. pH-värdet kan öka med åldern på påsen.

  Buffrad glukos vs Elektrolytfri glukos, vilken ska man välja?

  Svar: Om man har en acidosisk patient eller vill förhindra acidos ska man välja buffrad glukos.

  Om man ger helblod kan man ge Glukos 10% parallellt?

  Svar: Blod och glukos 10% kan ges parallellt. Glukos kan ges direkt i blodet.

 • Ampuller/Vehiklar

  Allmän hållbarhet för injektions-/infusionslösningar:

  Svar: För injektionsvätskor gäller 12 timmar i rumstemperatur för brutna förpackningar (brutet membran) eller 24 timmar i 2-8 grader C (se Svensk läkemedelsstandard). Detta gäller okonserverade produkter med membran, t ex Octavial.

  För infusionsvätskor gäller 12 timmars hållbarhet efter brutet membran (enligt SLS).

  Ampuller avsedd för engångsbruk, t ex Ovalia ska kasseras direkt efter användning.

  Hur många gånger kan man sticka i membranet på Octavial (plastflaska i flerdosförp.)?

  Svar: Membranet i öppningen är i polypropylen och kan perforeras upp till 10 gånger.

  Hur länge kan man förvara Octavial i värmeskåp?

  Svar: Upp till 3 månader.

  Hur är hållbarheten för Octavial?

  Svar: Twist off förslutningen kan användas som skydd för membranet om flaskan ska användas fler gånger. Öppnad flaska kan användas i 12 timmar.

  Vilken buffertkapacitet har Natriumklorid?

  Svar: Natriumbikarbonat är en buffert i sig och har en buffertkapacitet på 60 mmol per 100 ml.

   

   

   

Ställ din fråga här:
Ange din e-postadress:

Välkommen till Fresenius Kabi

Produktinformationen på denna webbplats är anpassad för vårdpersonal i Sverige. Genom att klicka OK nedan så kommer du in på webbplatsen.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som användare. De cookies som lagras avser statistik, formulär och vid inloggning. Du kan läsa mer om våra cookies under integritet.

 • Norway Denmark Finland